Yazı

C# .Net Olaylar, Ortak Event Nasıl Kullanılır,Sender

 30. Kas 2015  C#  (0)

C# ta birden fazla nesneyi tek olaya bağlayarak işlem yaptırabilirsiniz. Şöyle bir seneryo üretelim. Formumuzda "Yeni kayıt, İleri kayıt, Geri kayıt, Kayıt Sil" gibi butonlar olduğunu varsayalım. Bu butonların işlemleri, adında belli olduğu gibi bir veri üzerinde işlemler yapsın. Bu işlemleri tek olaya bağlayarak yapabiliriz. Aşağıdaki metodu, butonların click event'ine yerleştirin.

 private void KayitIslemleri_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button CmdButon = (Button)sender;
    }

Buradaki Button olan aslında bir nesnedir. Tıklama yapıldığında CmdButton isimli bir değişkene sender sayesinde tıklanan nesneyi atıyoruz. Bundan sonraki işlemlerde CmdButton olan değişkeni kullanarak işlemler yaptırabiliriz. Örneğin,

Button CmdButon = (Button)sender;
if (CmdButon.Name == "CmdYeni") MessageBox.Show("Yeni Kayıt");
if (CmdButon.Name == "CmdIleri") MessageBox.Show("İleri Kayıt");
if (CmdButon.Name == "CmdGeri") MessageBox.Show("Gei Kayıt");
if (CmdButon.Name == "CmdKayitSil") MessageBox.Show("Kayıt Sil");

Bu örnek kodda butonun  Name özelliğini kullanarak yaptım. Tag özelliğini kullanarak ta yapabilirsiniz genelde Tag özelliğini öneririm.

Önemli olan nokta, burada örnekte .Net in standart butonunu kullanarak yaptım. Siz herhangi bir nesneyi yaptığınızda, örneğin label gibi, bu sefer Button olan kısma Label yazmanız gerekiyor. Bir nesnenin özelliğini de aşağıdaki kod sayesinde öğrenebilirsiniz.

NesneAdı.GetType();
MessageBox.Show(CmdYeni.GetType().ToString());

Aşağıdaki örnek kodu indirerek inceleyebilirsiniz.

 • C# Ortak Event Kullanımı Örneği
  50 kb | 28 indirme
  İndir

 2 kişi tarafından 5 olarak değerlendirildi:
 Bu içeriği değerlendirin
 Paylaş:

 İlişkili yazılar

Devexpress Windows Forms Pivot Table ColumnArea Verileri İsteğe Başlı Alana Göre Sıralama
pivotGridControl1.Fields["BedenAd"].SortBySummaryInfo.Field = pivotGridControl1.Fields[&

C# Entity Framework Alandan Veri Almak
C# Entity Framework Alandan Veri Almak   using (var db = new DBEntities()) {Devexpress SpreadsheetControl Çoklu Seçimlerin Değerlerini Almak
Seçili hücrelerin değerlerini almak için aşağıdaki kod kullanılabilir.  

Yorumlar (0)