Yazı

Devexpress Windows Forms GridLookUpEdit EditValue=Null Yapma Özelliği

 25. Haz 2020  C#  (0)

Devexpress Windows Forms GridLookUpEdit  Objesini Null Yapmak için,

GridLookUpEdit.Properties.AllowNullInput = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True

Özelliği ayaladıktan sonra  CTRL+DEL veya CTRL+0  tuşlarına basarak temizleyebilirsiniz.

  private void RenkId_ButtonClick(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs e)
    {
      if (e.Button.Kind == DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPredefines.Clear)
      {        
        RenkId.EditValue = null;        
      }
    }
private void RenkId_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      GridLookUpEdit editor = sender as GridLookUpEdit;
      if (editor.SelectionLength == editor.Text.Length && (e.KeyData == Keys.Back || e.KeyData == Keys.Delete))
      {
        editor.EditValue = null;
        e.Handled = true;
      }
    }

 

 Etiketler:
 Bu içeriği değerlendirin
 Paylaş:

 İlişkili yazılar

Devexpress Windows Forms Pivot Table ColumnArea Verileri İsteğe Başlı Alana Göre Sıralama
pivotGridControl1.Fields["BedenAd"].SortBySummaryInfo.Field = pivotGridControl1.Fields[&

C# Entity Framework Alandan Veri Almak
C# Entity Framework Alandan Veri Almak   using (var db = new DBEntities()) {


Devexpress SpreadsheetControl Çoklu Seçimlerin Değerlerini Almak
Seçili hücrelerin değerlerini almak için aşağıdaki kod kullanılabilir.  

Devexpresss Xtragrid Master Detail Hücre değerlerini almak.
Aşağıdaki kod grid üzerinde açık olan detay bilgilerinin hücre değerlerini toptan almaya yarar.

Yorumlar (0)