Yazı

Entity Framework Linq Sub Select Örneği

 14. Ağu 2020  C#  (0)

Entity Framework Linq Sub Select Örneği

 

  var Items = from makinekategori in dbContext.makinekategori
              select new
              {
                makinekategori.MakineKategoriId,
                makinekategori.MakineKategoriAd,
                Toplam = (Int64?)
                  (from makine in dbContext.makine
                   where
                 makine.MakineKategoriId == makinekategori.MakineKategoriId
                   select new
                   {
                     makine.MakineId
                   }).Count(p => p.MakineId != null)
              };

 

 
 Etiketler:
 Bu içeriği değerlendirin
 Paylaş:

 İlişkili yazılar

Devexpress Windows Forms Pivot Table ColumnArea Verileri İsteğe Başlı Alana Göre Sıralama
pivotGridControl1.Fields["BedenAd"].SortBySummaryInfo.Field = pivotGridControl1.Fields[&

C# Entity Framework Alandan Veri Almak
C# Entity Framework Alandan Veri Almak   using (var db = new DBEntities()) {


Devexpress SpreadsheetControl Çoklu Seçimlerin Değerlerini Almak
Seçili hücrelerin değerlerini almak için aşağıdaki kod kullanılabilir.  

Devexpresss Xtragrid Master Detail Hücre değerlerini almak.
Aşağıdaki kod grid üzerinde açık olan detay bilgilerinin hücre değerlerini toptan almaya yarar.

Yorumlar (0)