Yazı

MS SQL Server'da tabloların boyutunu öğrenin

 18. Haz 2021  T-Sql  (0)

WITH S AS
(
		SELECT
		 t.Name                    AS TableName,
		 s.Name                    AS SchemaName,
		 p.Rows                    AS RowCounts,
		 (SUM(a.total_pages) * 8) / 1024       AS TotalSpaceKB,
		 SUM(a.used_pages) * 8            AS UsedSpaceKB,
		 (SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB
		FROM
		 sys.tables t
		 INNER JOIN sys.indexes i ON t.object_id = i.object_id
		 INNER JOIN sys.partitions p ON i.object_id = p.object_id AND i.index_id = p.index_id
		 INNER JOIN sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
		 LEFT OUTER JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
		WHERE
		 t.Name NOT LIKE 'dt%'
		 AND t.is_ms_shipped = 0
		 AND i.object_id > 255
		GROUP BY
		 t.Name, s.Name, p.Rows
		

) SELECT * FROM S 


 

 Etiketler:
 Bu içeriği değerlendirin
 Paylaş:

 İlişkili yazılar

T-SQL Cursor Örnek - TRIGGER TETİKLETME
T-SQL Cursor örneği, ve bir tabloda trigger yazdıysanız toplu olarak tetikletme ihtiyacı varsa işe y

SQL WITH Kullanımı
Aşağıdaki kod sql with kullanımı ile bir örnek. Bu ara sık kullanmaya başladım. Te burda dursun

SQL Triger ile tablonun kayıt güncelleme(Update) işleminini engellemek.
SQL Triger ile tablonun kayıt güncelleme(Update) işleminini engellemek.

MSSQL Identity Sıfırlamak
MSSQL ile Identity kullandığınız bir tablonun , Identity değerini sıfırlamak için DBCC CHECKIDENT (

T-SQL Trigger ile Kayıt İşlemlerini Engellemek
Trigger kullanarak bir tabloda kayıt işlemlerini nasıl engelleriz, veya kriter vererek kayıt işlemle

Yorumlar (0)